Valravnens Blog

Asatro Blog om Samfund og Kultur

Introduktion til Asatroen (del 1.)

Hej og velkommen til introduktion til Asatroen.
Dette er den første af en serie af videoer der vil indfører dig i den nordiske mytologi og den moderne religion som er en videreførelse der af, ofte kaldet Asatro.
Denne introduktion er ikke bare for nybegyndere og mennesker der ikke ved noget om Nordisk Mytologi. Den er lige så meget for de der har været Asatroende i et stykke tid, men som vil vide mere om hvad Edda-litteraturen egentlig siger om vores religion. Moderne Asatro er i dag mange ting, men det jeg vil fokusere på i denne introduktion er den tradition der er overleveret gennem den yngre og den ældre Edda.

Mit navn er Bjørg Sigrid Lund. Jeg opfatter mig selv som Asatroende og har gjort det siden jeg var 8 år, og det er ved at være nogle år siden efterhånden. Jeg er gydje (dvs præstinde) i Harreskovens blotgilde og har været initiativtagere og ressourceperson i det danske Asatro miljø. Ind i mellem det har jeg også fået tid til at studerer religionsvidenskab på Københavns Universitet. I de seneste 20 år har jeg indgående beskæftiget mig med Edda-litteraturen og det har på mange måder ændret mit syn på Nordens åndelige tradition.

Den religion som vi finder i Edda-litteraturen adskiller sig en hel del fra den opfattelse af Nordisk Mytologi som er almindelig i samfundet. Der eksisterer mange forkerte forestillinger om Nordisk Mytologi bland folk i almindelighed. Der er så mange at det kræver en video for sig at gendrive dem alle, men her vil jeg lige nævne de vigtigste

Den Nordiske Mytologi har siden længe før religionsskiftet og helt op til i dag været dæmoniseret af Kristendommen. Meget af den dæmonisering har påvirket de forskere og andre der i gennem tiden har beskæftiget sig med Nordisk Mytologi. Ikke nødvendigvis som noget negativt, men som en antagelse af at Nordisk Mytologi måtte være det modsatte af Kristendom. Hvis der var noget der bare mindede om kristendommen i Edda-litteraturen så måtte det være uoriginalt. Sådan behøver det bare ikke at være. Edda-litteraturen handler om religion og religioner handler om nogenlunde de samme ting. Derfor kan man finde paralleller til mange forskellige religioner i Edda-litteraturen. Især er der paralleller til Græsk mytologi og andre Indoeuropæiske religioner. Da kristendommen har lånt flittigt fra hellenistisk religion er det ikke så underligt hvis man han finde ligheder mellem kristendommen og Edda-litteraturen.

Den nordiske mytologi har med jævne mellemrum siden den blev genfundet 1600 tallet været støvet af, brugt og misbrugt til diverse politiske formål, helt op i det 20’ende århundrede. Fra den positive side har det betydet at Nordisk Mytologi er kendt i det Danske samfund som en del af vores kulturarv. På den negative side har det dannet et skævt billede af hvad Nordisk Mytologi er. Mange moderne Asatroende ligger under for dette vrangbillede og det har jeg også selv gjort en god del af mine mange år som Asatroende. Selv om jeg flittigt har læst både den ældre og den yngre Edda har jeg tidligere behændigt sprunget de vers og passager over der modsagde det billede jeg og mange andre havde af Asatro.
Det synes jeg bare er uærligt. Hvis vi vil være Asatroende, så må vi også eje hele den litterære tradition som Asatroen og Nordisk Mytologi bygger på. Og om nødvendigt justerer det billede vi havde af hvad Asatro er for noget. Det kan være svært. Det ved jeg også fra mig selv, men hvis vi som Asatroende vil tages alvorligt og slippe af med det rollespils image som moderne Asatro har, så må vi også selv tage vores religiøse tradition alvorligt. Mange Asatroende kan have en modvilje mod at skulle rette sig efter hvad der står i en “gammel bog,” men uden de to gamle bøger der hedder den ældre Edda og den yngre Edda ville der ikke havde været nogen moderne Asatro – der ville ikke havde været nogen tradition.

Den religion som er beskrevet i Edda litteraturen er en religion der som de fleste andre religiøse traditioner handler om at være et godt menneske, om hvad der er rigtigt og forkert og giver nogle gode råd til hvordan man som menneske klarer sig gennem livet.

Det store visdomsdigt Havamål udgiver sig for at være den højeste gud Odins budskab til menneskeheden. Det er et budskab der primært handler om, at bekæmpe egoisme, forfængelighed, materialisme, svigefuldhed, utroskab, had og drab.

Den største forskel til det verdensbillede de fleste moderne mennesker har er kosmologien.
Asatroen har et cyklisk verdensbillede. I det lineære verdens billede, som de fleste mennesker kender, går tiden fra skabelse til verdens undergang. I det cykliske verdensbillede er linjen bøjet, så at efter verdens undergang, hos os kaldet Ragnarök, kommer en ny skabelse i en evig cyklus eller ”bølge” – en “Alda” som det hedder i Vølvens spådom. Sådan har det været før skabelsen af dette univers og sådan fortsætter det i evigheden.
Centralt i den nordiske kosmologi står verdenstræet Yggdrasil. Det repræsenterer både universet, ”slægtstræet” af tidligere verdner og universets åndelige dimension. ”Træet” eller universet har tre kilder, hvorfra det udspringer. Den første er Mimers Brønd, der repræsenterer den åndelige visdom. Den anden er Urds Brønd der repræsenterer skæbnen eller den betingede nødvendighed. Den tredje er Hvergelmir, der repræsenterer de nedbrydende kræfter i universet og som også er det sted i Nordisk Mytologi, hvor forbrydere (eller synder) straffes efter døden. Alle tre nødvendige er for universets eksistens.
Verden blev, og bliver til stadighed, skabt af Burs-sønnerne Odin,Vile og Ve. Ligeledes har de skabt menneskernes stamfædre Ask og Embla af to træer de fandt på stranden.
Odin er den største og ældste af guderne og fader til dem alle, hvorfor han også kaldes Alfader. I hver cyklus fornyer Odin sig selv. I den forrige Cyklus hed han fks ”Thund.” Efter Ragnarok vil han kommen tilbage som In Riki – “den Høje.”
Ud over Odin har Asatroen en lang række guder og gudinder der hver råder for sine aspekter af verden og menneskelivet. Gudinderne er ikke mindre magtfulde end de mandlige guder og Odin deler den guddommelige magt med den mægtigste af Asynjerne, kærlighedsgudinden Freja, i og med at hun får halvdelen af de faldne på slagmarken. Noget der understreger den principielle lighed i magt og anseelse mellem de to køn.
Asatroen har flere forskellige dødsriger, hvor menneskene kommer efter døden.
De kendteste er Valhal, Folkvang og Hel. De to første svarer til det græske Elysion og Hel har en parallel i det græske Hades. I modsætning til det kristne ”helvede,” er det langt fra alle, der kommer til Hel der bliver straffet. Hel er en slags ”ventesal,” hvor man venter på den nye cyklus eller på genfødsel. Enkelte forbrydelser bliver dog straffet i Hvergelmir der er en parallel til det græske Tartaros, hvor bla Sisyfos blev straffet og Kronos og Titanerne holdt fanget.
Efter Ragnarok kommer ærlige mennesker der trofast har fulgt guderne til det sted i himmelen der hedder Gimle og forbrydere hænger fast i fjerene på dragen Nidhug der tager dem med til skam-fjældene og piner dem i Hvergelmir.

Den religion som er beskrevet i Edda litteraturen er en religion der er tolerant, pluralistisk og inkluderende. Det betyder dels at alle mennesker har en værdi. Også selv om man fks er handikappet. I havamål står der “Ingen er fejlfri og ingen er helt uduelige”. Dels at andre religiøse traditioner opfattes som kulturelle udtryk for de samme guddommelige magter der findes i Nordisk Mytologi. Om gudernes tilnavne skriver Snorre at mange af dem har de fordi mennesker i andre verdens dele har villet dyrke dem med et navn de har givet dem på deres egne sprog. Det indebærer at de andre religioner dyrker vores guder bare med andre navne. Det er en tilgang der bla har betydet at ugedagene i Nordeuropa er opkaldt efter de Nordiske guder, men i Sydeuropa er opkaldt efter de Romerske guder.
Det betyder også at Asatroen har stor rum for fortolkning. Den kan fortolkes som polyteisme, hvor hver af guderne ses som selvstendige væsener der kan oversættes mellem forskellige åndelige traditioner og derved forbliver universelle.
Den kan fortolkes som panteisme hvor guderne ses som aspekter af en fælles guddommelighed. Enten repræsenteret ved verdenstræet Yggdrasil eller begrebet “magterne” – Regin Öll.
Endelig kan den fortolkes som monoteisme, hvor Odin er skaberen og de andre guder tjener skaberen som børn deres fader og der med bliver til en slags “engle” som man kender det fra kristendomen.
Alle tre er gyldige tolkninger og helt op til den enkeltes åndelighed. Man kan også blande de tre tolkninger som man har lyst.

Etikken er nok det der overrasker moderne Asatroende mest. Der findes “dydslister” i omløb i Asatromiljøet der mest handler om krigeridealer eller politisk ideologi. Noget af det er måske endda skrevet af fra Anton La Veys Satans Bibel eller inspireret af Nietzsche. De afviger dog en hel de fra den etik man kan læse i Edda litteraturen. Etikken i det store visdoms digt Havamål omfatter værdier som:
Gæstfrihed: Send ikke gæster og fremmede på porten. Gør godt mod de lidende og fattige.
Mådeholdenhed: Grådighed og praleri er dumhed. Alkohol er ikke forbudt, men frarådes.
Selverkendelse: Ingen er fejlfri og ingen er helt uduelige, så lad være med at mobbe andre eller være skadefro. Brug ikke unødvendig vold, da du ikke kan regne med at du er den stærkeste.
Søg visdom:Visdom er godt. Dumhed er skidt, men middelvis er det mest skånsomme for menneskerne at være.
Beskedenhed: Materialisme er dumhed. Guld gør mange til tåbe. Skam dig ikke over at være fattig.
Godhed: Lok ikke en andens kæreste eller ægtefælle til sex. Bebrejd ikke andre deres seksuelle fejltagelser. Glæd dig aldrig over det onde, men tag det gode til dig. Milde og frejdige mennesker lever bedst.

Og så undgår man som Asatroende heller ikke religiøse regler. Der er regler for hvordan man skal forholde sig i forskellige situationer, som når man har klippet negle eller lavet sko. Ligesom der også er regler for påklædning og hvad man må spise. Jeg kan dog godt afsløre at det ikke er forbudt for Asatroende at spise flæskesteg.

Disse ting vil jeg uddybe i kommende videoer og underbygge med eksempler fra Edda litteraturen. De vil helt sikker ikke komme i den rigtige rækkefølge. Dels fordi nogle emner kræver mere research end andre og dels fordi jeg laver de videoer jeg er mest motiveret for og lige føler for i øjeblikket. Der vil dog være en oversigt med den rigtige rækkefølge på Valravnens.Blog og på Youtube siden vil der efterhånden komme en playliste i den rigtige rækkefølge ligesom der også vil være playlister for underemner.

Måske er nogle af jer allerede ophidsede over det jeg har sagt i denne video, men det vil ikke være fair at begynde at diskuterer det i kommentarfeltet før emnerne er blevet grundigt behandlet. Derfor må i vente med at kommenterer til de uddybende videoer er blevet oploadet.

 

Seneste indlæg

Seneste kommentarer

    Arkiver

    Kategorier

    Meta

    Updated: 2019-08-19 — 20:00
    Valravnens Blog © 2016 Frontier Theme